2003 L. Zakhlevny – Vl. Neklyaev

«Memory field»

Oleg Melnikov performs song «Field of Memory» (music by Leonid Zakhlevny – poems by Vladimir Neklyaev) accompanied by the Presidential Orchestra of the Republic of Belarus (conductor Victor Babarikin).

 

Tagged under